سرزمین خوبی ها

ادامه مطلب قبلی.....

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920807135503231430143.jpg


اقدامات صد روزه
در طی مدت 100 روزه استقرار دولت تدبیر و امید ، اقدامات به عمل آمده برای سال تحصیلی 93 ـ 92
و بازگشایی مدارس در سه بخش زیر مدیریت شده است :

آغاز مطالعات زمینه ای و زیر بنایی
مطالعات زیر بنایی برای افزایش بهره‌وری منابع بویژه مدیریت اقتصادی آموزش و پرورش وبهسازی نیروی انسانی با تشکیل کارگروههای زیر در دستورکار قرار گرفته است :
1ـ آغاز طرح  ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی با هدف افزایش بهره‌وری و تمهیدات لازم برای برنامه‌ریزی
نیروی انسانی در دوره های میان مدت و بلند مدت
2ـ آغاز مطالعات در حوزه اقتصاد و منابع آموزش و پرورش با بهره گیری از نظارت صاحبنظران و متخصصان موضوعی  :
      این مطالعات که نتایج آن در دو فاز کوتاه مدت و بلند مدت حاصل خواهد شد در سه حوزه ذیل در دستور کار قرار گرفته است .

ادامه مطلب قبلی.....

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/13920807135503231430143.jpg


اقدامات صد روزه
در طی مدت 100 روزه استقرار دولت تدبیر و امید ، اقدامات به عمل آمده برای سال تحصیلی 93 ـ 92
و بازگشایی مدارس در سه بخش زیر مدیریت شده است :

آغاز مطالعات زمینه ای و زیر بنایی
مطالعات زیر بنایی برای افزایش بهره‌وری منابع بویژه مدیریت اقتصادی آموزش و پرورش وبهسازی نیروی انسانی با تشکیل کارگروههای زیر در دستورکار قرار گرفته است :
1ـ آغاز طرح  ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی با هدف افزایش بهره‌وری و تمهیدات لازم برای برنامه‌ریزی
نیروی انسانی در دوره های میان مدت و بلند مدت
2ـ آغاز مطالعات در حوزه اقتصاد و منابع آموزش و پرورش با بهره گیری از نظارت صاحبنظران و متخصصان موضوعی  :
      این مطالعات که نتایج آن در دو فاز کوتاه مدت و بلند مدت حاصل خواهد شد در سه حوزه ذیل در دستور کار قرار گرفته است .
1ـ2ـ بهینه سازی هزینه ها که جهت‌گیری کلی آن تجزیه و تحلیل برنامه های جاری وزارت آموزش و پرورش از منظر هزینه و فایده و باز تعیین اولویت آنها می‌باشد.
2ـ2ـ بهینه سازی سرمایه ها که به دنبال بهینه سازی مدیریت اقتصادی در سرمایه های آموزش و پرورش با تأکید بر تقویت امور رفاهی و معیشت فرهنگیان می‌باشد.
3ـ2ـ شناسائی روش‌های جبرانی و جایگزینی برای تأمین منابع که هدف آن بکارگیری و تقویت روش‌های جلب مشارکت بخشهای غیر دولتی و مردم در تأمین هزینه ها و اداره واحدهای آموزشی می باشد.
آسیب شناسی ها و اقدامات  اصلاحی
از آنجائیکه برنامه های تهیه شده برای سال تحصیلی 93 ـ 92 به دلایل مختلف با نارسائی‌هاو مشکلات ماهیتی مواجه بوده است و از طرفی دیگر فرصت اندک تا شروع سال تحصیلی امکان اصلاح ، تغییر و یا توقف این دسته از برنامه ها را ناممکن نموده است ، لذا تمهیدات لازم برای مطالعات آسیب شناسی و یافتن راهکارهای کوتاه مدت به منظور شناسائی نارسائیها و یافتن راهکارهای اصلاحی با تشکیل کمیته‌های کارشناسی در موضوعاتی چون  :
تعطیلی پنج شنبه‌ها ، کاهش ساعات فنی و حرفه ای ، راه اندازی مدارس هوشمند ، سطحی نگری در طراحی و توسعه مدارس قرآن ، توسعه بی رویه مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان و ... آغاز شده است .
از طرفی دیگر با استقرار دولت تدبیر و امید لازم است آن دسته از برنامه ها ، مقررات و یا ضوابطی که برای رفع مشکلات و رسیدن به آینده‌ای روشن فضای یأس و نا امیدی را دامن می زند شناسائی و حذف شوند. ضرورت ایجاد نشاط ، امید و روحیه شادابی در دانش‌آموزان مطالبه به حقی است که آموزش و پرورش دولت یازدهم مدیون آن است. بر این اساس کمیته‌ای مسؤولیت رسیدگی و شناسائی این گونه ضوابط را بر عهده گرفته است تا ضمن حفظ انتظام و یکپارچگی نظام‌آموزشی ، نسبت به شناسائی و حذف ضوابط غیر ضرور و مقرراتی که بیهوده فشارهای عاطفی یا روانی را به دانش‌آموزان و احیاناً معلمان وارد می سازند اقدام نمایند.
نتایج این مطالعات به تدریج در طول سال تحصیلی پس از تصویب ، ابلاغ خواهد شد تا دریک مجموعه از راهکارهای حداقلی ، شرایط برنامه های آموزشی و پرورشی را بهبود بخشد.
برنامه ریزی برای بازگشایی مطلوب مدارس  :
اهم اقدامات عبارت است از  :
1ـ سازماندهی معلمان و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز
2ـ تأمین مبلغ پانصد میلیارد ریال برای هزینه سرانه مدارس که تا پیش از این در طی مدت طولانی پرداخت نشده است.
3ـ چاپ و توزیع کتب درسی به تعداد 945 عنوان در 131 میلیون جلد
4ـ آماده سازی شرایط و امکانات لازم برای استقبال از حدود 000/300/12 دانش‌آموز در بیش از 000/105 واحد آموزشی با بیش از یک میلیون نفر نیروی انسانی.
5ـ پیگیری و تکمیل پروژه های بهسازی و آماده سازی فضاهای آموزشی بالغ بر 690 واحد آموزشی جدید در قالب 4674 کلاس با زیر بنائی بیش از 630 هزار متر مربع که بیش از 140 هزار دانش‌آموز را در خود جای خواهد داد.
6ـ تهیه 15000 دستگاه بخاری الکترونیکی تابشی به ارزش حدود 20 میلیارد ریال
7ـ فضا سازی رسانه‌ای و فرهنگی و توجیه افکار عمومی برای استقبال جامعه از اول مهرماه به عنوان
روز ملی .
8ـ سازماندهی گروههای نظارت بر ثبت نام دانش‌آموزان و آغاز سال تحصیلی ( پروژه مهر ) به منظور حصول اطمینان از اجرای با کیفیت برنامه های پیش بینی شده .
9ـ تأمین و پرداخت مطالبات معوق هزینه سرویس رفت و آمد دانش آموزان مناطق محروم ، روستایی و
سرانه غذایی مدارس شبانه روزی بالغ بر 800 میلیارد ریال
اداری و مالی و پشتیبانی:
1ـ بهبود امور معیشتی و رفاهی و درمانی فرهنگیان شامل  :
- تأمین وتخصیص اعتبار ویژه زنان فرهنگی دارای بیماری صعب العلاج
- تأمین کسری اعتبارات رفاهی برای استمرار اجرای بیمه طلایی فرهنگیان و افراد تحت تکفل آنان به میزان 158/2 میلیارد ریال 0 شامل معوقات سال 1391 و تا پایان سال جاری )
- تأمین اعتبار بدهی معوق به شرکت بیمه ایران بابت 4 ماه بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته بالغ و بدهی سه استان بابت بیمه طلایی سال 1391 بر 410 میلیارد ریا ل
- تأمین و پرداخت هزینه های درمانی جانبازان شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها بالغ بر 500 میلیارد ریال
- فراهم کردن ساز و کارهای اداری و مالی برای اجرای بیمه عمر فرهنگیان شاغل و بازنشسته
- تأمین و پرداخت کمک هزینه فوت ، ازدواج شاغلین وبازنشستگان سال های 1390 و 1391 و شش ماهه اول 1392 بالغ بر 1200 میلیارد ریال
- هزینه کسورات سنوات ارفاقی جانبازان برای بازنشستگی پیش از موعد بالغ بر 800 میلیارد ریال
- 2ـ تأمین و پرداخت مطالبات معوق معلمان ، پیمانکاران
- مطالبات دانش آموزان لازم التعلیم مدارس اموزش از راه دور بالغ بر 170 میلیارد ریال
- حق التدریس و حق الزحمه عوامل اجرایی درس کارورزی و کارآموزی در تابستان 1391
- اضافه کارکنان اداری و حق التدریس سه ماهه اول سال 1392 بالغ بر 900 میلیار ریال
- معوقات هزینه آموزش کودکان مناطق دو زبانه ( مصوب دولت ) بالغ بر 20 میلیارد ریال
- هزینه آموزش دانش آموزان شاخه کاردانش در مراکز آموزشی خارج از آموزش و پرورش در سال 1391 بالغ بر 170 میلیارد ریال
- هزینه مرخصی ذخیره فرهنگیان بازنشسته سال 1391 بالغ بر 800 میلیارد ریال
- حق الزحمه مربیان تشکیلات دانش آموزی و عوامل اجرایی مدارس قرآنی در سنوات گذشته
3 ـ تعامل و همکاری با سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت بموقع حقوق فرهنگیان مأمور به خدمت در مدارس خارج از کشور
4 ـ تأمین کسری اعتبار ادارات کل آموزش و پرورش استانها در بخش حقوق و مزایا بالغ بر 16600
میلیارد ریال
5 ـ رفع تنگناهای اجرایی هنرستانهای کشاورزی در خصوص تأمین نهاده ها و تجهیزات مورد نیاز
فعالیت‌های آموزشی از طریق اصلاح ردیف درآمد هنرستانها یکشاورزی حاصل از اجرای تبصره 64 و 75 از درآمد عمومی به درآمد اختصاصی
6 ـ تکمیل و تحویل پروژه های نیمه تمام فضاهای آموزشی و پرورشی و ایمن سازی مدارس شامل  :
• تحویل و بهره برداری از 693 پروژه آموزشی در قالب 4674 کلاس با زیربنای 630 هزار متر مربع .
• مطالبات پیمانکاران پروژه های آماده بهره برداری مهرماه سال جاری بالغ بر 1500 میلیارد ریال
• پیگیری اتمام 5840 کلاس در حال ساخت در قالب 1128 پروژه بالغ بر 1000 میلیارد ریال ( با پیشرفت فیزیکی 70 درصد قابل بهره برداری تا سه ماه آینده )
• تأمین وتخصیص کسری اعتبارات پروژه های نیمه تمام فضاهای آموزشی و مقاوم سازی مدارس بدون استحکام در سال 1392 شامل 000/500/12 میلیون ریال اعتبارات ملی و 000/600/6 میلیون ریال اعتبارات استانی بالغ بر 706/211/19 میلیون ریال

برنامه های آتی
با توجه به برنامه ارائه شده به مجلس محترم شورای اسلامی و سیاستهای دولت یازدهم ، اهم
برنامه های آتی وزارت متبوع در سرفصلهای ذیل انجام خواهد شد.
الف  ـ توسعه مشارکتهای بخش غیر دولتی
1ـ شناسایی و تلاش برای اصلاح و تعدیل قوانین و مقرراتی که به عنوان مانع جلب مشارکت مردم و بخش‌های غیردولتی فرا روی نظام آموزشی و پرورشی قرار دارد.
2ـ شناسایی ظرفیت‌های موجود در نظام آموزش و پرورش که بالقوه امکان بهره گیری بیشتر از مشارکتهای مردمی و غیردولتی را دارا هستند.
3ـ ظرفیت سازی جدید برای بهره مندی از مشارکت بخش غیردولتی بویژه در قوانین و مقررات جاری
ب ـ اصلاح ساختار بودجه
1ـ استفاده از مدل بودجه عملیاتی و فرآیند بودجه ریزی وزارت آموزش و پرورش
2ـ ایجاد انعطاف بیشتر در ساختار بودجه با تأکید بر برنامه محوری در بودجه و انجام آن با بسته های برنامه‌ای
ج ـ ارتقاء کیفیت مدیریت آموزشگاهی
1ـ افزایش ظرفیت مدیریتی در واحدهای آموزشی واجد شرایط ازطریق  : آموزش‌های کاربردی ، تفویض‌اختیار ، طراحی و استقرار نظام سنجش صلاحیت و ارزشیابی عملکرد
د ـ اصلاح و ساماندهی نیروی انسانی
1ـ شناسایی مشکلات توزیع نیروی انسانی در استانها و مناطق آموزشی
2ـ تجریه و تحلیل و نیاز سنجی نیروی انسانی دربرنامه‌های توسعه سنواتی
3ـ طراحی و بکارگیری روشهای اصلاح و توزیع و تخصیص نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور

علوم ، تحقیقات و فناوری

 مسائل اساسی علم، پژوهش و فناوری

ـ آموزش عالی
● گسست در سیاستگذاری و مدیریت کلان آموزش عالی: معوق ماندن احکام مربوط به آموزش عالی در قانون برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ویژه ماده (10) آن مبنی‌بر ادامه سیاست تمرکززدایی، افزایش اختیارات هیئت امنا، تقویت شوراهای علمی و تقویت مدیریت دانشگاه‌ها،
● نظام آموزشی عرضه‌محور و نه تقاضامحور: عرضه‌گرایی در سیاست‌های گسترش آموزش عالی و کم توجهی به تقاضاها مخصوصاً تقاضاهای نوپدید،
● درون‌گرایی در سطح سیاست‌های آموزش عالی و ضعف در تعاملات با محیط‌های ملی و بین‌المللی،
● تمرکزگرایی: تمرکزگرایی در گزینش دانشجو و جذب استاد،
● موازی کاری: تعدد متولیان متوازی و متداخل،
● ضعف بخش غیردولتی مستقل در علم،
● مشکل در تعاملات بین‌المللی در علم و تفکر،
● مخدوش و ناکارآمد شدن همکاری سه‌جانبه دولت، دانشگاه و جهان کار و زندگی،
● کیفیت: نبود سازوکار مشخص برای کنترل و نظارت بر کیفیت آموزش عالی در ایران،
● بی‌ثباتی مدیریت و تأثیر آن بر رویه‌های اداری و اجرایی،
● بودجه: وابستگی بیش از اندازه دانشگاه به بودجه دولتی،
● بیکاری: بیکاری بالای دانش‌آموختگان آموزش عالی و به طریق اولی فقدان پرورش آنها به لحاظ کارآفرینی.
ـ پژوهش
● سهم اندک بودجه پژوهش و فناوری،
● نبود سازوکار مشخص برای ساماندهی نیازها و اولویت‌ها،
● نارسایی نظام اطلاع‌رسانی و مستندسازی و در نتیجه پراکندگی، ناهماهنگی و دوباره‌کاری
● تقاضامحور نبودن پژوهش‌ها،
● سطح ضعیف قوانینی و مقررات حق مالکیت فکری،
● نبود سازوکار و شاخص‌های استاندارد برای نظارت بر پژوهش‌ها،
● تصمیم‌گیری و پژوهش: نقش اندک پژوهش‌ها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری.
ـ فناوری و نوآوری
● ارتباط و همراستایی اندک بین پروژههای پژوهشی و مشکلات بخشهای تولیدی و خدماتی،
● انگیزه ضعیف بخش تولیدی و خدماتی برای استفاده از فناوریها و خدمات تخصصی داخلی،
● ضعف در اطلاعرسانی وضعیت بازار پژوهش به عرضهکنندگان و متقاضیان فناوری،
● فقدان ارزیابی اثربخشی سیاستهای توسعه فناوری،
●سطح اندک هماهنگی سیاستهای فناوری با سایر سیاستها
● سرمایه‌گذاری اندک بخش خصوصی در حوزه فناوری به‌دلیل ساختار غیررقابتی صنایع،
●  استفاده ناکافی از سرریز دستاوردهای فناوری در صنایع دفاعی به سایر بخشهای صنعت،
● سهم پایین هزینههای تحقیق و توسعه بنگاهها و عدم جذابیت شهرک‌های فناوری برای استقرار آنها،
● خلأ ایجاد و تقویت دفاتر انتقال فناوری در دانشگاهها،
● فقدان سیاست مدون برای انتقال فناوری ناشی از سرمایهگذاری خارجی،
● اعلامی بودن نظام ثبت مالکیت صنعتی به جای اثباتی بودن،
● عدم نقش‌آفرینی کافی سازمان استاندارد در بحث انتقال فناوری و استانداردسازی فناوریها در کشور،
● سهم کم صادرات مبتنی‌بر فناوریهای برتر و دانش‌محور از کل صادرات غیرنفتی کشور،
● فقدان سامانه‌ ملی اطلاعات فناوری و استانداردهای فناوری،
● فقدان سیستم بازاریابی و ثبت گواهی فناوری،
● ضعف کارکردهای انتشار فناوری و تجاری‌سازی در نظام ملی نوآوری کشور.

اقدامات صد روزه
آموزش عالی
تبیین رویکرد دولت جدید
در روزهای آغازین اول شروع به کار وزارت علوم، نشستی با حضور کلیه روسای دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری تشکیل گردید و دیدگاهها و رویکردهای جدید دولت تدبیر و امید تشریح شد و از همه مدیران آموزش عالی خواسته شد که با درک شرایط جدید پس از انتخابات و توجه به مطالبات مردم و دانشگاهیان رفتارهای مدیریتی خود را سازگار نمایند. همچنین در ادامه با حضور وسیع در عرصه رسانه های عمومی به ویژه روزنامه ها و سایت های خبری و با حضور در بعضی از دانشگاهها،  به تبیین و تشریح و ترویج رویکردهای جدید حاکم بر مدیریت آموزش عالی پژوهش و فناوری کشور پرداخته شد که خوشبختانه روز به روز استقبال جامعه دانشگاهی و علمی کشور رو به فزونی گرایید و شور و نشاط و امید حاصل از انتخابات خرداد 92 در دانشگاهها تداوم یافت.
تغییر فضای امنیتی
- یکی از مهمترین محورهای نارضایتی که عمدتاً توسط دانشجویان به وزارت علوم منعکس شد، شکایت از حاکم بودن فضای امنیتی و در نتیجه کاهش فعالیت تشکل های دانشجویی بود. به همین علت در اولین روزهای شروع به فعالیت وزارت علوم نشستی با کلیه مدیران حراست دانشگاهها برگزار شد و ضرورت بازنگری در سیاست ها و برنامه های امنیتی متناسب با شرایط جدید پس از انتخابات تبیین و تشریح گردید. در این نشست بر اهمیت نقش ادارات حراست در تامین فضای باز سیاسی و ترویج آزاد اندیشی و آزادی بیان به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای دانشجویان تاکید شد. همزمان این دیدگاهها در عرصه رسانه های عمومی نیز تبیین و ترویج گردید.
- پس از استقرار دولت تدبیر و امید حدود 400 نفر از داوطلبان محروم به تحصیل به وزیر علوم شکایت کردند. متعاقب این امر پس از بررسی مجدد وضعیت این افراد به استناد مصوبه 60 مورخ 20/12/64  و بند 3 مصوبه 113 مورخ 19/2/66 و مصوبه 201 مورخ 25/7/68 شورای عالی انقلاب فرهنگی وضعیت این افراد در هیات مرکزی گزینش دانشجو مطرح و مردودی 99 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 27نفر در دوره دکتری (جمعاً 126 نفر) از مردودی به قبول مشروط (با اخذ تعهد) تغییر یافت و این افراد به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معرفی شدند.
- در مورد رسیدگی به اعتراضات استادان بازنشسته نیز کمیته مخصوصی در وزارتخانه تشکیل شده و مواردی که محرز گردد بازنشستگی خارج از ضوابط و مقررات انجام گرفته نسبت به بازگشت آنان به کار اقدام خواهد شد.


تغییر رؤسای دانشگاهها و معاونین ستادی 
نارضایتی های انباشته شده از برخی مدیریت های دانشگاهی و احتمال بروز اعتراضات در شروع سال تحصیلی منجر به تعویض پنج رئیس دانشگاه شامل دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه یاسوج ، دانشگاه علوم اقتصادی و دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی گردید که با استقبال دانشجویان ، اعضاء هیئت علمی و کارکنان مواجه شد. در مورد سایر دانشگاهها نیز هیئت هایی برای ارزیابی و تهیه گزارش از وضعیت دانشگاهها اعزام گردیده که در حال بررسی وضعیت مدیریت دانشگاهها و تهیه گزارش می باشند.
بازنگری در سیاست های اجرایی
- کاهش جمعیت 18 تا 24 سال داوطلبان ورود به دانشگاه و در نتیجه خالی ماندن بخش زیادی از ظرفیتهای ایجاد شده به ویژه در دانشگاههای غیر دولتی غیر انتفاعی که بازنگری در برنامه توسعه آموزش عالی را ضروری می نماید.
- کسری بودجه دانشگاهها که با همکاری سازمان مدیریت برای رفع مشکلات احتمالی در سال 92 در اولویت قرار گرفت.
- رسیدگی به نا بسامانیهای موجود در پردیسهای خودگردان دانشگاهها که با شهریه های بسیار بالا، خارج از کنکور سراسری اقدام به پذیرش دانشجو می کنند.
- تجدید نظر در روش اعزام دانشجو به خارج که در مواردی بدون ضوابط علمی صورت گرفته و موجبات نارضایتی داوطلبان زیادی را فراهم کرده است.
-  حل اختلافات موجود بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در دولت قبل باعث شد قانون بسیار خوب حمایت از شرکت های دانش بنیان به مدت سه سال بدون عملکرد باقی بماند. در جهت حل این مشکل در دولت جدید کمیته مشترکی برای رفع موانع موجود و عملیاتی کردن قانون مزبور تشکیل شده است که می تواند در تحقق قانون برنامه پنجم برای تاسیس 20000 شرکت دانش بنیان بسیار مؤثر باشد.
تمرکز زدایی
- متاسفانه در 8 سال گذشته اختیارات زیادی از دانشگاهها سلب شده و در وزارت علوم متمرکز گردیده است. از جمله ایجاد تمرکز در روش پذیرش دانشجویان دکتری که موجب اعتراضات اکثر دانشگاهیان را فراهم کرده بود و خوشبختانه به سرعت مورد تجدید نظر قرار گرفت و از سال 94 با شیوه جدید غیر متمرکز دانشجویان دکتری پذیرش خواهند شد.
- تجدید نظر در آئین نامه مدیریت دانشگاهها با رویکرد واگذاری اختیارات بیشتر به دانشگاهها و مشارکت بیشتر دانشگاهیان در دست اقدام است.
- با توجه به نقش حساس هیئت امناء در مدیریت دانشگاهها بازنگری در ساختار و ترکیب هیئت امنا در دست اقدام است.

سرمایه انسانی و اعضای هیات علمی:
- ساماندهی تشکیلات و نیروهای انسانی ستاد وزارت و تشکیل هیات اجرایی منابع انسانی «غیر هیات علمی» حوزه ستادی برای تعمیم آئین نامه استخدامی کارکنان دانشگاه¬ها به ستاد.
- دریافت 3016 مورد پرونده از متقاضیان عضویت در هیات علمی که 2048 مورد آن به تأیید رسیده است.
- عقد¬ تفاهم¬نامه وزارت علوم، ت.حقیقات و فناوری با صندوق بازنشستگی کشور در خصوص پذیرش آیین¬نامه¬های استخدام کارکنان «غیرهیات علمی» و احتساب  فوق¬-العاده¬های مستتر در این آیین¬نامه.
برنامه های درسی:
- تهیه و تدوین شاخص¬های اثربخشی و کارآیی برای تعیین دانشگاه¬های برتر وزارت علوم جهت حمایت مالی ویژه
- تدوین شاخص¬های جامع نظارت و ارزیابی و تضمین گسترش و توسعه رشته¬ها، گروهها و دوره¬های تحصیلی با هدف ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش
- بازنگری متون و محتوای 50 برنامه درسی با اتکا به شاخص¬های ارزش¬مداری، غنی سازی و کارآمدی، مبتنی بر اولویت های راهبردی کشور
پژوهشی:
- برنامه ریزی جهت تاسیس پارک های بین المللی پیشرفته علم و فناوری
- ادامه فعالیت تدوین طرح آمایش پژوهشی کشور.
- پیگیری تصویب اعتبارات ردیف طرح¬های کلان ملی در شورای عالی عتف  از سوی معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی
- طراحی نظام نظارت بر عملکرد مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی به منظور کیفی سازی این مؤسسات
دانشجویی:
- تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دادن دانشجویان کلیه دانشگاههای کشور اعم از آزاد، جامع، پیام نور و ... از اول مهرماه سال جاری.
- تأمین اعتبار و اخذ مجوز پرداخت معوقه های دانشجویان بورسیه داخل و خارج مربوط به سالهای 88 به بعد
- تغییر رویکرد در پذیرش دانشجویان بورس خارج، از طریق شرکت در آزمون سراسری و ایجاد رقابت کامل در این زمینه.
- تغییر رویکرد اعزام دانشجو از " بورس کامل" به توسعه استفاده از دوره های کوتاه مدت خارج از کشور برای دانشجویان دکترای داخل.
- پرداخت 140 میلیارد تومان انواع تسهیلات وام به 300 هزار نفر دانشجو.
- اعلام نتایج، کارنامه و سایر مراحل آزمون‌های موظف سازمان شامل دکتری، کارشناسی ارشد، کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، فنی و حرفه‌ای، سراسری، علمی کاربردی و ... (سال 1392).
- بررسی و پاسخگویی به سوالات و درخواست‌های داوطلبان آزمون‌های مختلف (حدود 300000  درخواست).
فرهنگی:
- تدوین پیش نویس سند جامع تکریم مساجد دانشگاهی و توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در دانشگاه¬ها.
- تشکیل 12 باشگاه آزاد اندیشی و برگزاری بیش از 100 کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه¬ها.
- برگزاری چهارمین یادواره تئاتر دانشگاهی دفاع مقدس و برگزاری سومین جشنواره دانشگاهی ادبیات و داستان رضوی.
  بین‌الملل : 
- برگزاری اولین نشست مشترک رؤسای دانشگاه¬های ایران و عراق به منظور گسترش همکاری های علمی دانشگاهی و فراهم کردن زمینه تأسیس اتحادیه دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران و عراق.
- حضور فعال و سخنرانی وزیر علوم در سی و هفتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو.

فناوری

- تشکیل کمیته کاری مشترک بین معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور همگرایی و هماهنگی بیشتر فعالیتها
- راه اندازی فرایند ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و تشکیل جلسات کارگروه ارزیابی شرکتها
- برنامه ریزی برای برگزاری جلسه هیات امنای صندوق نوآوری
- پیگیری تجدید ساختار سازمانی معاونت
- راه اندازی «ستاد توسعه فناوری  انرژی های فسیلی»  و «ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست»
- انعقاد قراردادهای جدید در حوزه طرحهای کلان فناوری شامل 10 طرح جدید
- آغاز ایجاد «پارک فناوری سلامت» در کنار اراضی پارک فناوری پردیس
- انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی برای توسعه شرکتهای دانش بنیان
- انتخاب شرکتهای برتر دانش بنیان از طریق برگزاری نمایشگاه ملی «علم تا عمل»
بنیاد ملی نخبگان:
- مصوبه هیات محترم وزیران مبنی بر «مشارکت استعدادهای برتر و نخبگان در فرآیند تصمیم‌سازی دستگاههای اجرایی»
- انجام مقدمات لازم برای اجرایی سازی «سند ملی نخبگان»
- ایجاد سازوکار مناسب برای ارتباط با نخبگان ایرانی خارج از کشور- انتصاب مشاور بین الملل بنیاد ملی نخبگان
- طراحی و ایجاد بانک جامع اطلاعات بنیاد ملی نخبگان
- ساماندهی فرآیندهای ارزیابی اختراعات
- شناسایی نخبگان در عرصه های ادبی و هنری
- برگزاری همایش نخبگان جوان و استعدادهای برتر با حضور رییس جمهور محترم- مهر 92

جهاد دانشگاهی
 تصویب و حمایت از 13 مورد طرح پژوهشی در حوزه‌های پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی، علوم انسانی و اجتماعی و هنر
 اعطای 19 مورد کمک مالی به واحدها و پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی به منظور توسعه و تقویت زیرساخت‌های پژوهش و فناوری
 عقد 44 مورد قرارداد پژوهشی، کاربردی و توسعه‌ای با دستگاه‌های اجرایی و خدماتی دولتی و خصوصی
 اختتام و بهره‌برداری از 13 طرح و پروژه تحقیقاتی و فناوری در سطح کشور
 پذیرش 24 دانشجوی پژوهش‌محور در پژوهشکده‌ها
 انتشار 14 شماره فصلنامه‌های تخصصی و علمی از 9 نشریه توسط 6 واحد و پژوهشکده
 برگزاری 2 کنگره بین‌المللی علمی «باروری و ناباروری» و «سلول‌های بنیادی»
 تأسیس 3 شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف پزشکی، مشارکت سازمان‌ها و نهادهای اجرایی کشور.
 مطالعه و راه‌اندازی باشگاه دانشجویان در سطح شهرستان‌های بزرگ کشور
 برگزاری نشست‌‌های هم‌اندیشی پیرامون «نقش دانشگاهیان در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی با محوریت ایران»
 برگزاری هفتمین جشنواره ملی بهار پیرامون شعار سال جهت افزایش حساسیت و اهتمام دانشگاهیان نسبت به شعار حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی
 راه‌اندازی باشگاه مجازی دانشجویان فعال فرهنگی به منظور جهت‌دهی مناسب‌ فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان و تبادل تجربه بین آنها
 سنجش و تحلیل دیدگاه‌های دانشگاهیان خصوصاً نخبگان علمی کشور نسبت به مهم‌ترین مواضع و تصمیم‌های دولت، به صورت دوره‌ای.
برنامه های آتی
- اجرای حمایت‌های «قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» از جمله حمایت‌های مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و...
- تجاری سازی نتایج حاصل از تحقیقات و پژوهشهای دانشگاهی
- ایجاد بازار مناسب برای دستاوردهای فناورانه شرکتهای ایرانی و تحریک تقاضا
- تنظیم مشوق‌های صادراتی برای حمایت از صادرکنندگان محصولات دارای ارزش افزوده بالا و صادرکنندگان کالاها و خدمات دانش‌بنیان
- فعال نمودن دیپلماسی فناوری و تأکید بر تعاملات دانشی و فناوری با کشورهای توسعه یافته
- اِعمال مشوق‌های مالیاتی برای توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و صادراتی
- ساماندهی نظام تأمین مالی
- مقابله تکنولوژیک و حقوقی با تحریم‌ها اعم از رفع اثر تحریم‌های خارجی و حل سوءتدبیرهای داخلی، کسب دانش فنی و تولید انبوه محصولات استراتژیک تحریم شده با مشارکت بخش خصوصی توانمند (به عنوان تولیدکننده کالای تحریمی) و بخش دولتی (برای شناسایی کالاهای راهبردی و تضمین خرید آنها) و...

 

میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
 مسائل اساسی میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی

مسائل عمومی
- همکاری ضعیف بین بخش دولتی و خصوصی و همکاری ضعیف بین نهادهای ذینفع دولتی،
-  فقدان برنامه‌ریزی راهبردی و برنامه عملیاتی خصوصاً در مصرف اعتبارات سازمان
- پایین بودن نرخ اشغال محل‌های اقامت و عدم توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه،
-  بی توجهی به مهارت‌های لازم جهت حفظ آثار و کمرنگ شدن بعد پژوهشی فعالیت‌های سازمان
-  ناکافی بودن تحقیقات در خصوص بازارشناسی، بازاریابی و سلیقه‌سازی
- سیاست زدگی و اعمال دیدگاههای سیاسی در شئون مختلف سازمان
- عدم اعمال سازوکارهای حمایت از صنایع دستی در برابر محصولات رقیب خارجی
- بی توجهی به دفاع از حقوق سازمان از جمله در مراجع قضایی داخل و خارج از کشور
- ارائه آمارهای متضاد و گاه غیر واقعی در حوزه های سه گانه فعالیت سازمان

میراث فرهنگی:
الف : فقدان برنامه‎ریزی یکپارچه در مصرف اعتبارات
ضوابط وتصمیمات مرتبط با تمرکز امور و محدودیت اختیارات مدیران میانی و در نتیجه کنترل‎های مالی مستمر و دست و پاگیر اداری، فرآیند حفاظت و مرمت را با مشکلات عدیده‎ای مواجه نموده است.. از طرفی دیگر عامل زمان در حفاظت نقش حیاتی دارد و زوال و تخریب بی‎وقفه ادامه دارند، در حالیکه تصمیم‎گیری‎های اداری با تأخیر و کندی صورت می‎گیرند، نمی‎توان حفاظت را تابع تصمیم‎گیری اداری نمود. از این رو تأخیر در حفاظت می‎تواند به افزایش سریع هزینه‎ها بی‎انجامد و در نتیجه تداوم فرآیند حفاظت با برآورد و پیش‎بینی قبلی غیرممکن می‎شده.
ب : تضعیف میراث فرهنگی در ساختار تشکیلاتی (استانی)
کلیه واحدهای استانی میراث فرهنگی قبل از تشکیل سازمان فعلی ، عموماً دارای تشکیلات منسجمی بودند که در آنها بین فعالیت‎های باستان‎شناسی ، مردم‎شناسی و حفاظت و مرمت، رابطه‎ای معقولی وجود داشت و همواره تلاش می‎گردید تا مرز روشنی بین برنامه‎‎ریزی و اجرا وجود داشته باشد تا هماهنگی لازم در اجرای برنامه‎ها حاصل شده ، متأسفانه پس از ادغام و بعضاً انتصاب مدیرانی ناآشنا با میراث فرهنگی در واحدهای استانی ، شاهد تضعیف میراث فرهنگی در ساختار جدید هستیم که قطعاً بی‎توجهی به این نکته، پی‎آمدهای منفی را در کاهش کیفیت فرآیند حفاظت به دنبال خواهد داشت.
ج ـ تضعیف پژوهشی بودن فعالیت‎های میراث فرهنگی
احیای ارزشهای علمی و فرهنگی آثار تاریخی و تکیه بر جنبه‎های تحقیقاتی در فرآیند حفاظت، گرایش غالب فعالیت‎های ده سال گذشته را       ( 83 ـ 74 ) در حوزه میراث فرهنگی نشان می‎دهد. پژوهشگاه محسوب شدن و بهره‎مندی از قانون دانشگاه‎ها و مؤسسات پژوهشی، و تشکیل هیأت امنا با حضور افراد مؤثر در امور میراث فرهنگی، در حقیقت افزایش کمی و کیفی حفاظت را متضمن می‎شدند متأسفانه عدم جایگزینی تمهیدات مناسب برای این مزیت در قانون ادغام سازمان موجب تضعیف پژوهشی بودن فعالیت‎ها گردیده و ناکامی‎های حاصل از عدم توجه به نقش پژوهشی، در آینده به چالشی بزرگ برای حفاظت آثار تبدیل خواهد شد .
د ـ بی‎توجهی به مهارت‎های لازم جهت حفظ آثار
آنچه در مجموع مقررات مالی و محاسباتی دارای اهمیت است، شکل صوری انجام کار است و ارزش هنری استادکاران، مرمت‎گران و هنرمندان در درجه دوم اهمیت قرار می‎گیرند، در حوزه میراث فرهنگی بدون وجود استادکاران چیره دست و هنرمندان، آثار تاریخی موجودیت خود را از دست می‎دهند. جلب همکاری این افراد مستلزم اعطای منزلت اجتماعی و توجه ویژه به ارزشهای هنری آنهاست و مقررات سختگیرانه ارجاع کار و تعیین صلاحیت از دیگر مشکلات حال حاضر هستند.
صنایع دستی
- ضعف تعاملات بین بخشی با سایر بخش ها به ویژه حوزه های مهم و اثر گذار
- فقدان نظام آمار و اطلاع رسانی صحیح و روز آمد
- وجود مدیران غیر متخصص و ناکارآمد بخش های دولتی و غیر دولتی
- ناتوانی در اجرا و نگه داشتن سطح کیفی خدمات در حد استانداردهای بین المللی
- ناکافی بودن مقررات و ضوابط در حوزه صنایع دستی
- ناتوانی در جذب و نگه داری نیروی متخصص مورد نیاز در بخش دولتی و غیردولتی
- توجه ضعیف رسانه ها و وسایل ارتباطات جمعی و به ویژه صداو سیما در معرفی و شناساندن صنایع دستی
- عدم شکل گیری بازار صنایع دستی به دلیل  تکمیل نبودن نهاده¬های متشکله این بازار
- بی توجهی به مدیریت تقاضا در حوزه صنایع دستی
- ضعف آموزش¬¬ها و پژوهش های میان رشته¬ای در زمینه های مورد نیاز صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور
- ضعف بازاریابی، اطلاع رسانی و تبلیغات صنایع دستی در سطح داخلی و بین¬المللی
- نبود تناسب اعتبارات بخش صنایع دستی با توجه به نقش، اهمیت و انتظارات این بخش
گردشگری
- مراحل متعدد و دست و پاگیر صدور روادید ورود به کشور برای اغلب بازارهای هدف گردشگری.
- عدم توجه به نقش تبلیغات و اطلاع رسانی در توسعه گردشگری ورودی
- فقدان " پست کارشناس گردشگری" در سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
- عدم وجود بانک اطلاعات ظرفیت های گردشگری
- عدم راه اندازی نظام جامع حسابهای اقماری گردشگری کشور (TSA) و آمار و ارقام مورد نیاز جهت برنامه ریزی
- عدم همکاری و هماهنگی موثر و همه جانبه بین دستگاههای دخیل در صنعت گردشگری و وجود قوانین دست و پاگیر جهت توسعه گردشگری.
- ایران هراسی ،اعمال تحریم های اقتصادی و تبلیغات مغرضانه و مسموم رسانه های خارجی
- عدم فرهنگ سازی و نهادینه سازی مبحث گردشگری در کتب درسی، رسانه ملی و دستگاههای اجرایی کشور
- عدم تعامل مناسب با خطوط هواپیمایی معتبر بین المللی
- ضعف ساختار سیستم حمل و نقل هوایی  ، دریایی و جاده ای کشور
- عدم ثبات سیاسی و وجود ناآرامی در کشورهای همسایه
- عدم وجود عزم ملی در زمینه گردشگری حلال و گردشگری سلامت
- عدم اختصاص بودجه کافی و نظارت لازم جهت انجام امور آموزش گردشگری


اقدامات صد روزه
افزایش ورود گردشگران خارجی به کشورمان در سالجاری به شرح ذیل:
رشد 28 درصدی آمار ورود گردشگران خارجی در6 ماهه اول سالجاری نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته.
رشد  62 درصدی آمار ورود گردشگران خارجی در شهریور ماه سالجاری نسبت به مرداد ماه سالجاری.
رشد  106درصدی آمار ورود گردشگران خارجی در شهریور ماه سالجاری نسبت به شهریور ماه سال گذشته.

برنامه های آتی

  میراث فرهنگی:
ـ قانونمند کردن حفظ میراث فرهنگی
- تدوین نظام حقوقی مناسب دو سویه که هم حفاظت را تضمین نماید و هم منافع جامعه‎ را به خطر نیاندازد.
ـ حفاظت آثار با مداخلات فنی با بسیج منابع و اعمال مدیریت بهتر.
صنایع دستی:
  تدوین و اجرای طرح نیازسنجی و آسیب¬شناسی فروش و صادرات صنایع دستی در داخل و خارج از کشور
 کمک به استانداردسازی صنایع دستی
  ارائه حمایت جهت توسعه و تقویت بازاریابی و فروش
 ایجاد زیر ساخت¬های لازم برای راه اندازی بازارچه¬های صنایع دستی
 ارائه حمایت¬های مؤثر جهت ایجاد، نوسازی و توسعه واحدهای تولیدی و تجاری صنایع دستی
 تدوین ساز وکارهای نظارتی، حمایتی- هدایتی و تشویقی
گردشگری:
  تدوین لایحه ساماندهی وضعیت صدور مجوز تاسیسات و موسسات گردشـگری و تصـویب قانـونی آن می باشد. با انجـام این مـهم، هم مالکان و بهره برداران این واحدها از بلاتلکیفی و سردرگمی خارج شده و هم سازمان در انجام وظایف قانونی خود دچار مشکل نخواهد شد.
 ساماندهی امور مربوط به نرخ گذاری واحدهای تحت پوشش بر اساس آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها
 تدوین ضوابط فنی و استانداردهای خدماتی و دستورالعمل دیگر تاسیسات گردشگری که فاقد استانداردهای مصوب و آئین نامه می باشند، مانند مراکز تعطیلـات و سـرگرمی، هتل آپارتمان، تفرجگاه ها، محوطه های کمپینگ، کاروانها، پانسیونها، زائر سرا، مراکز اقامتی جوانان، مناطق نمونه گردشگری و سفره خانه های سنتی.
 تشدید نظارت بر موسسات و تاسسیات گردشگری از طریق تقویت بدنه نظارت سازمان، اصلاح چارت حوزه نظارت و انجام برنامه ریزی مدون جهت بهبود کیفیت خدمات
 تعیین تکلیف وضعیت استاندارد سازی تاسیسات گردشگری

 ورزش و جوانان

مسائل اساسی ورزش و جوانان

ورزش
 ساختار تشکیلاتی وزارت ورزش: عدم تهیه و تصویب اساسنامه و قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان به‌رغم حدود 2 سال از تشکیل آن
 برون‌سپاری: عدم سازماندهی به برون‌سپاری باشگاه‌های دولتی و خصوصی‌سازی در ورزش
 منابع عمومی و باشگاه‌داری دولتی: عدم تعیین ضوابط ورزش حرفه‌ای و جلوگیری از تأمین اعتبارات دولتی برای باشگاه‌های دولتی به‌رغم تأکید در تبصره ذیل ماده (13) قانون برنامه پنجم توسعه،
 ورزش همگانی: عدم توجه کافی و قابل انتظار به ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه به‌رغم تأکید برنامه پنجم ،
 هماهنگی: وجود ناهماهنگی بین نهادهای مؤثر ازجمله کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان
 عدم توزیع عادلانه اعتبارات میان ورزش‌های مختلف (فوتبال‌سالاری)،
 عدم تناسب امکانات ورزشی و جمعیت متقاضی،
 سرانه فضای ورزشی اندک: سرانه ورزشی برای هر نفر در کشورهای پیشرفته حدود 2 متر و در ایران حدود 70 سانتیمتر،
 ضعف زیرساخت‌های ورزش همگانی.
جوانان
 کاهش تمایل به ازدواج و افزایش طلاق و عدم طی مسیر قانونی «قانون تسهیل ازدواج جوانان»،
 کاهش رشد  جمعیت و میزان باروری،
 ناکارآمد بودن سیاستگذاری‌های دولت در تأمین مسکن و ناتوانی جوانان در تأمین مسکن،
 عدم تناسب نظام آموزشی با نیازهای بازار کار و اشتغال جوانان
  افزایش بیکاری دارندگان مدارک دانشگاهی 
 ناکافی بودن تلاش دولت در ساماندهی اوقات فراغت،

اقدامات صد روزه

 تشکیل معاونت مستقل ورزش همگانی (ورزش برای همه)
 تعیین زمان انتخاباتی کمیته ملی المپیک
 برگزاری و شروع بکار مجمع انتخاباتی 13 فدراسیون ورزشی کشور
 تشکیل کارگروه تخصصی کاهش تصدی گری دولت به منظور ارتقای جایگاه بخش خصوصی و تعاونی ها با توجه به اصل 44 با اولویت واگذاری دو باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال
 تشکیل ستاد بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی جهت حضور قدرتمند ورزشکاران کشورمان
 میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا در رشته های بسکتبال و تیراندازی با حضور 30 کشور خارجی
 تشکیل کارگروه تخصصی برای تدوین قانون ورزش و جوانان کشور
 تهیه ی لوایح و قوانین مورد نیاز بودجه 93
 کسب موفقت های ورزشی ذیل:
1. مقام قهرمانی جهان کشتی آزاد پس از 48 سال خارج از خانه
2. کسب مقام قهرمانی تیم ملی والیبال بزرگسالان در مسابقات قهرمانی آسیا
3. کسب مقام نایب قهرمانی آسیا و اخذ مجوز حضور در مسابقات جهانی
4. کسب مقام نایب قهرمانی در بین دوره مسابقات کشورهای اسلامی در اندونزی
5. کسب مدال طلای جهانی رشته ی سنگ نوردی برای نخستین بار در تاریخ سنگنوردی
6. کسب مقام سوم جوانان جهان در رشته ی ووشو
7. کسب مقام دوم جهان در رشته ی ووشو


برنامه های آتی
- تشکیل ستاد مشترک بازیهای آسیایی و المپیک
- تشکیل ستاد حمایت از اعزامهای مهم با توجه به در پیش بودن حضور فوتبال در جام جهانی ( فوتسال ، نوجئانان و بزرگسالان ) والیبال در لیگ جهانی سال بعد ، بسکتبال در جام جهانی ، بازیهای combat games  در روسیه ( آبانماه با حضور حضور ورزشکاران 10 رشته از کشورمان )
- رایزنی و تلاش برای قراردادن فعالیت های ورزشی در زمره خدمات واجد شرایط دریافت ارز دولتی
- تعین اعتبار کمکی سال 92 برای فدراسیونها و هیاتها و اصلاح نظام توزیع اعتبار از منطق هزینه ایجاد شده به منطق هزینه فایده
- تدوین و تصویب آئین نامه شوراهای چهارگانه نظام جامع ورزش در شورای عالی ورزش
- تصویب آئین نامه شورای ساماندهی سبک های رزمی در شورای عالی ورزش
- – تشکیل جلسات شورای استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان
- – ادامه  فعالیتهای کمیته احیاء مراکز ورزش قهرمانی
- – اجرای طرح نخبه یابی  رشته های پایه و پر مدال
- – راه اندازی بخش تخصصی تغذیه ورزشی قهرمانان و ورزشکاران
- _ تهیه دستورالعمل استاندارد های ورزش حرفه ای در شورای عالی ورزش
- برگزاری انتخابات 13 فدراسیون ورزشی .
- انجام هماهنگی های لازم و تامین نیازهای تیمهای دعوت شده از کشورهای دیگر
- اصلاح و تصویب آئین نامه شورای برون مرزی در شورای عالی ورزش
- تهیه طرح هماهنگ سازی و یکپارچگی تسهیلات قهرمانان و دست اندر کاران در دستگاههای ذیربط
نوع مطلب :
برچسب ها : گزارش صدمین روز دولت تدبیر و امید، گزارش های صد روزه دولت، صدمین روز دولت تدبیر و امید، گزارش صدمین روز دولت تدبیر و امید بخش فرهنگ، عملکرد دولت در بخش فرهنگ،
لینک های مرتبط :

نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


آذر مهدی زاده
آموزگار دبستان شهید صابون پز 2آموزش و پرورش ناحیه 1 کرمانشاه
سوابق پرسش مهر
سوم کشوری مطالعه و تحقیق پرسش مهر ۸۳
سوم کشوری فیلم کوتاه پرسش مهر ۸۸
اول شهرستانی وبلاگ نویسی سال های ۹۰ تا ۹۵
اول استانی وبلاگ نویسی پرسش مهر ۹۴
دوم استانی وبلاگ نویسی پرسش مهر ۹۳
اول ناحیه ۱ وبلاگ نویسی پرسش مهر ۹۷
اول استانی وبلاگ نویسی پرسش مهر ۹۷

مدیر وبلاگ : آذر مهدی زاده
نویسندگان
نظرسنجی
کدام مهارت در آموزش و پرورش باید در اولویت باشد؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

سرزمین خوبی ها

حاتم

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات